Adaptori si nipluri Mixte

Niplu unire JIC  filet 7/16"

Niplu unire JIC  filet 7/16"
7,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 1/2"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 1/2"
7,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 9/16"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 9/16"
7,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 3/4"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 3/4"
7,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 7/8"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 7/8"
9,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 1  1/16"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 1  1/16"
14,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire JIC  filet 1  5/16"

Niplu hidraulic unire JIC  filet 1  5/16"
20,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 7/16"

Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 7/16"
6,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 1/2"

Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 1/2"
6,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"

Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"

Niplu hidraulic 1/4" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"
6,50 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"

Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"

Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 7/8"

Niplu hidraulic 3/8" gaz + o-ring-filet JIC 7/8"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"

Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 9/16"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"

Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 3/4"
11,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 7/8"

Niplu hidraulic 1/2" gaz + o-ring-filet JIC 7/8"
16,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 3/4" gaz + o-ring-filet JIC 1 1/16"

Niplu hidraulic 3/4" gaz + o-ring-filet JIC 1 1/16"
17,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic 1" gaz + o-ring-filet JIC 1 5/16"

Niplu hidraulic 1" gaz + o-ring-filet JIC 1 5/16"
20,00 Lei Net/Buc
Niplu hidraulic unire ORFS filet 9/16"

Niplu hidraulic unire ORFS filet 9/16"
22,00 Lei Net/Buc
1 2 3 4 5